Milieuzones in Nederland

Milieuzones Nederland: Wat moet je weten?

13/03/2023

In de afgelopen jaren heeft Nederland een aantal milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto's ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Deze zones zijn bedoeld om voertuigen die niet aan bepaalde milieunormen voldoen te beperken of uit te sluiten van bepaalde gebieden. In deze blog gaan we in op wat milieuzones zijn, welke voertuigen er onder vallen, waar ze zich bevinden en hoe je als eigenaar van een vrachtwagen of bestelauto aan de regels kunt voldoen.

Wat zijn milieuzones en waarom zijn ze ingevoerd?

Dat we allemaal wat liever moeten zijn voor de aarde waarop wij leven is geen geheim. In het nieuws gaat het vaak over klimaatdoelen, -akkoorden en -plannen die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat we in Nederland ons steentje bijdragen om beter voor de aarde te zorgen. Sinds 2007 betekent dat ook dat er in Nederland milieuzones zijn ingevoerd.

Een milieuzone is dus een gebied in een stedelijke omgeving waar vervuilende voertuigen worden geweerd. Als een voertuig te veel uitstoot, wordt deze dus niet toegelaten in het gebeid. Hiermee willen gemeenten de CO2-uitstoot in de steden verminderen.

Afgelopen jaren zijn de voertuigen die werden toegelaten in een milieuzone steeds geüpdatet. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van de uitstoot van het voertuig, met de emissieklasse. Ieder voertuig heeft een bepaalde emissieklasse. Vaak geldt: hoe ouder het voertuig, hoe lager de emissieklasse. In de milieuzones zijn Euronormen geldig, deze geven aan welke emissieklasses toegelaten worden in de milieuzone. Als een voertuig bijvoorbeeld aan de Euro 3-norm voldoet, valt deze ook in emissieklasse 3. Inmiddels geldt voor vrachtwagens een milieuzone waar alleen vrachtwagens met emissieklasse 6 in mogen.

Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten ook ZE-zones gaan aanwijzen. Dit zijn Zero-emissie zones. Je mag hier met een bestelauto of vrachtwagen alleen in als deze geen schadelijke stoffen uitstoot. Dit zijn bijvoorbeeld voertuigen op elektriciteit of waterstof. Een ZE-zone is dus een strengere variant van de milieuzone. Deze Zero-emissie zones gelden voor vrachtwagens en bestelauto’s. Rijd jij in een bestelauto? Dan mag je deze zone alleen in als jouw bestelauto elektrisch is en geen schadelijke stoffen uitstoot. Voor bestelauto's emissieklasse 5 en 6 geldt een overgangsregeling.

 

Welke voertuigen vallen onder de milieuzones?

Er zijn verschillende milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto’s. Waar de milieuzone geldt voor een bestelauto, geldt deze ook vaak voor een vrachtwagen. Maar andersom hoeft dit niet zo te zijn. Met een bestelauto kun je vaak op meer plekken komen dan met een vrachtwagen. Rijd je met een vrachtwagen die rijdt op diesel? Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen dieselvrachtwagens met emissieklasse 6 de milieuzone voor vrachtwagens inrijden. Ook voor personenwagens die rijden op diesel zijn er milieuzones. Via deze website kun je makkelijk checken of je alle milieuzones in mag. 

 

Waar bevinden zich de milieuzones in Nederland?

Op dit moment hebben vier steden in Nederland een milieuzone voor personen- en bestelauto's die op diesel rijden, namelijk Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Daarnaast hebben vijftien Nederlandse gemeenten een milieuzone voor dieselvrachtwagens, waaronder Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente Haarlem ook een milieuzone voor vrachtwagens ingevoerd en is de Euro 6-zone Maasvlakte omgezet in een milieuzone Maasvlakte Rotterdam, waardoor deze dezelfde wettelijke basis krijgt als alle andere milieuzones voor vrachtwagens in Nederland.

Uiteraard kunnen zones strenger worden, en kunnen er zones worden bijgevoegd. Om de meest recente informatie te krijgen kun je op de volgende site kijken: https://milieuzones.nl/locaties-milieuzones. Als je in een milieuzone rijdt waar je eigenlijk niet mag komen, riskeer je een boete. Voor personen- en bestelauto’s en autobussen bedraagt deze boete €100,-. Vrachtwagens betalen €250,-. Bij alle twee komen er nog administratiekosten bij.

 

Hoe kun je als eigenaar van een vrachtwagen of bestelauto aan de regels voldoen?

Houd bij de aanschaf van een nieuwe auto rekening met de milieuzones. Wil je er minstens tien jaar mee kunnen rijden? Verdiep je dan in elektrisch rijden. De kans is groot dat tweedehands brandstofauto’s de komende jaren minder waard worden vanwege het aanstaande verbod. Een brandstofauto die je nu koopt, brengt dus over een paar jaar bij verkoop waarschijnlijk minder op dan tweedehands auto’s nu doen.

 

Invoering vrachtwagenheffing

Nederland krijgt over ongeveer vier jaar een vrachtwagenheffing om schoon vervoer te stimuleren. Je betaalt dan voor iedere kilometer die je met de vrachtwagen op heffingswegen rijdt, gemiddeld 14,9 cent per kilometer. De heffing geldt op bijna alle snelwegen en een aantal N-wegen. Hoe zwaarder en milieuvervuilender de vrachtwagen, hoe meer vrachtwagenheffing je betaalt. Houd hier rekening mee als je de komende jaren investeert in nieuwe vrachtwagens.

 

Van welke subsidies kan ik gebruik maken?

Om het voor ondernemers makkelijker en aantrekkelijker te maken om groen transport te realiseren, zijn er verschillende subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de SEBA subsidie. Daarmee krijg je maximaal 5.000 euro korting krijgt op een emissieloze bedrijfsauto. Of de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Deze subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtauto ten opzichte van een dieselvrachtauto. Het subsidiebedrag hangt af van het type voertuig, de verkoopprijs en het type organisatie dat de vrachtauto aanschaft.

Wil je gebruik maken van subsidies? Stap dan zo snel mogelijk over op elektrisch rijden. De overheid bouwt sommige subsidies en belastingvoordelen de komende jaren steeds verder af. Hoe eerder je overstapt, hoe langer je profiteert.

 

Hoe ziet de toekomst van milieuzones eruit?

Vanaf 2025 worden de regels voor milieuzones strenger. Je personen- of bestelauto moet dan minimaal emissieklasse vier of vijf hebben. Anders mag je de milieuzones niet in. Vanaf 2025 voeren minimaal 30 steden een zero emissiezone in voor bestelauto’s en vrachtwagens. Je mag daar alleen in als je elektrisch rijdt.

Het kan voorkomen dat de emissieklasse niet wordt vermeld op het kentekenbewijs. Bij het bekijken van de achterkant van de kentekencard onder het kopje ‘Milieuklasse EG-goedkeuring V.9’ zie je soms geen informatie, soms een moeilijke code en soms alleen tussen haakjes de emissieklasse. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken, want deze informatie is ook gemakkelijk online te vinden. De website milieuzones.nl biedt namelijk de mogelijkheid om snel de emissieklasse, ofwel de Euronorm, van jouw voertuig op te zoeken door simpelweg je kenteken in te voeren.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de milieuzones in Nederland als eigenaar van een vrachtwagen of bestelauto. De zones zijn bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Er zijn steeds strengere eisen gesteld aan voertuigen die in de zones mogen rijden en er zijn zowel milieuzones als Zero-emissie zones. Het is daarom aan te raden om de emissieklasse van jouw voertuig te controleren en te kijken of het voertuig aan de eisen van de milieuzones voldoet. Zo kun je voorkomen dat je onverwachts een bepaald gebied niet mag inrijden en kun je eventuele boetes voorkomen.

Check welke milieuzones gelden voor jouw voertuig: https://www.milieuzones.nl/check

Ben je op zoek naar een voertuig dat voldoet aan de steeds strengere milieuzones? Wil je ook graag voorbereid zijn op de toekomst en bijdragen aan een beter milieu? Onze dealers kijken graag met je naar de mogelijkheden. Zo ben je niet alleen voorbereid op de toekomst, maar draag je ook nog eens bij aan een schoner milieu. Bekijk dealers bij jou in de buurt.

Meer lezen?