De 6 nieuwste veiligheidstrends voor vrachtwagens

5/12/2017

Bij de keuze van een vrachtwagen zijn zaken als duurzaamheid, vermogen en betrouwbaarheid allesbepalend. Fabrikanten van transportmiddelen hebben de afgelopen jaren steeds meer geïnvesteerd in veiligheid. Zowel om de chauffeur als de omgeving beter te beschermen tegen een mogelijk ongeval. Ook de Nederlandse overheid investeert mee in veiligheid. Er werd in 2017 zo’n 30 miljoen euro vrijgemaakt voor bedrijven uit de transportsector die duurzame en ecologische initiatieven ondersteunen.

Op technologisch gebied duurt het bij vrachtwagens helaas langer om technologische vernieuwingen op vlak van veiligheid te laten doorsijpelen, in vergelijking met personenwagens. Dit komt doordat de gemiddelde levensduur van een vrachtwagen 13,4 jaar telt. Een personenvoertuig daarentegen wordt sneller vervangen voor een recenter model waardoor nieuwe technologieën hier sneller breed toegepast worden. Dit wil echter niet zeggen dat de ontwikkelingen van vrachtwagens minder kwalitatief zijn, integendeel. Ontdek hieronder 6 trends en innovaties op het vlak van veiligheid bij vrachtwagens die nu en in de toekomst een grote impact zullen hebben.

1. Event Data Recorder of Black Box

Een Event Data Recorder kunt u best vergelijken met een zwarte doos die ook bij vliegtuigen wordt gebruikt. Het toestel neemt in het voertuig allerlei soorten informatie op zoals rem- en rijgedrag, snelheid, gevraagd motorvermogen, enzovoort. Deze intelligente doos wordt ingezet om ongevallen beter in kaart te brengen en de oorzaak te kunnen bepalen. In Amerika is dit al sinds 2014 verplicht in nieuwe auto’s. De kans is ook zeer groot dat dit vanaf 2020 in Europa verplicht wordt bij alle nieuwe voertuigen. Momenteel wordt dit systeem in Nederland al in de politieregio’s Amsterdam, Rotterdam, Oost- en Midden-Nederland, Oost-Brabant en Den Haag gebruikt. De politiekorpsen in deze regio's kunnen de Event Data Recorders van nieuwe auto's uitlezen bij ongevallen.

2. Geschikt voor de stad en kwetsbare weggebruikers

De vraag naar stadslogistiek in grote steden neemt steeds sterker toe. Chauffeurs moeten vaker van punt A naar punt B rijden waarbij men extra rekening moet houden met fietsers, voetgangers, smalle straatjes, milieuzones, enzovoort. Dit vraagt om een aangepast type vrachtwagen die over de juiste capaciteiten beschikt en waarbij veiligheid en duurzaamheid aan de basis liggen. Deze trend is ook fabrikanten niet ontgaan. Veel trucks kunnen daarom worden uitgerust met 360° camera’s, (dode hoek-) sensoren en aangepaste verlichting die truckchauffeurs helpen om de omgeving beter in kaart te brengen.

22693059838_1b5f209eee_h-539986-edited.jpg

3. Real-time dataverbinding met de backoffice

Indien u één of meerdere vrachtwagens in uw wagenpark hebt staan, is telematica-software een zeer interessante en handige tool. Deze technologie verzamelt real-time data per vrachtwagen die in een beveiligde omgeving wordt doorgestuurd naar een centraal (online) datapunt. Zo kan op afstand een gedetailleerde analyses worden gemaakt voor het optimaliseren van werkprocessen. De fleetmanager of planning die graag wil weten waar een bepaald voertuig rijdt en hoe zwaar deze beladen is, kan eenvoudig deze gegevens inzien.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van informatie die deze technologie kan capteren. Via het telematicasysteem is zo steeds de meest recente informatie beschikbaar. Het grote voordeel van deze software is dat u al deze data eenvoudig kan raadplegen zonder de chauffeurs op te bellen. Hij of zij kan zich dus volledig concentreren op het veilig vervoeren van de goederen. Steeds vaker zitten de functionaliteiten voor telematica al in de navigatie-/GPS- of multimediasystemen ingebouwd.

4. Platooning vormt de toekomst

Op verschillende Europese wegen, waaronder Nederland, wordt platooning door fabrikanten volop getest. Dit omvat het koppelen van twee of meerdere vrachtwagens door middel van communcatietechnologie waarbij de eerste truck onder andere de snelheid, het remgedrag en de route bepaalt. Zo volgen de achterliggende trucks geheel automatisch zonder fysieke hulp van de chauffeur. Dit zou niet alleen een flinke besparing oplevering in CO2 (tot 10%) door het vormen van "treinen" die niet constant gas geven en remmen, maar ook het transport een stuk veiliger maken door de real-time communicatie.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de oorzaak van een ongeval voor een groot deel een menselijke fout betreft en slechts een klein deel van de ongevallen wordt veroorzaakt door een technisch probleem. Verder zijn 1 op 3 ongevallen gelinkt aan de situatie in het verkeer. Denk maar aan een foutieve inschatting/reactie van de bestuurder of een andere weggebruiker. De platooningtechnologie kan hier een positieve verschuiving in teweegbrengen.

5. Van kabels naar slimme sensoren

Alles staat steeds meer in verbinding met elkaar. Ook voertuigen die met elkaar communiceren zijn al lang geen vreemde gedachte meer. Daarom onderzoeken en testen vrachtwagenfabrikanten steeds vaker hoe ze bekabeling kunnen vervangen door slimme sensoren. Voorbeelden van een dergelijk systeem zijn bandenspanningssensoren. Deze intelligente communicatie zorgt voor een betrouwbare (draadloze) stroom aan informatie over de vrachtwagen, zoals kabels dit werk nu doen. Het grote voordeel bij deze draadloze oplossing is dat deze minder onderworpen zijn aan slijtage. Sensoren zijn daarbovenop een stuk eenvoudiger aan te brengen dan kabels en vragen minder onderhoud.

Onder andere het DEWI-project van de Europese Commissie is een groot voorbeeld van de daadwerkelijk ontwikkelingen die er op het gebied van draadloze infrastructuur worden gedaan. Dit initiatief werd opgezet om meer onderzoek en aandacht te vestigen op draadloze systemen en intelligente toepassingen bij auto’s, vliegtuigen, gebouwen, enzovoort. Hieraan werken meerdere bedrijven uit de Europese Unie die werkzaam zijn in verschillende sectoren samen. Ook Nederland en België zijn door meerdere fabrikanten en organisaties vertegenwoordigd. Zo zorgen zij mede voor de vormgeving van een eenvoudiger en veiliger (bedrijfs-)leven.

6. Europees verplichte systemen27852929165_4e9af84a04_o-802986-edited.jpg

De afgelopen jaren zijn er steeds meer voorzorgsmaatregelen genomen door de Europese Unie op vlak van veiligheid. Fabrikanten van zowel personen- als vrachtwagens werden verplicht om bepaalde veiligheidstoepassingen standaard in te bouwen. In 2015 werd er bijvoorbeeld beslist dat er in elke nieuwe personenwagen verplicht een eCall-systeem wordt opgenomen. Deze functionaliteit zou automatisch het noodnummer 112 bellen bij ernstige ongevallen. Dit kan volgens de EU tot 2.500 levens per jaar redden.

Voor vrachtwagens werd er in 2015 beslist dat LDWS (Lane Departure Warning System) en AEBS (Advanced Emergency Braking System) in bepaalde voertuigen verplicht mee geïntegreerd worden. Zo kunnen ernstige ongevallen vermeden worden doordat de impact wordt verkleind.

 

 

Vrachtwagenfabrikanten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn continu bezig om vandaag al in te spelen op de nieuwe veiligheidswetgevingen van morgen. Dit schept een gunstig toekomstperspectief voor de logistieke sector en zijn omgeving. 

Wilt u graag meer weten over hoe IVECO veiligheid integreert in zijn vrachtwagens? Neem contact met ons op voor antwoord op al uw vragen.

Meer lezen?