header-blog-een-bedrijfswagen-kopen-of-leasen

Een bedrijfswagen leasen of kopen: de voor- en nadelen

12/05/2021

Als ondernemer wil je natuurlijk een groei realiseren voor jouw bedrijf en mobiliteit maakt daar ongetwijfeld deel van uit. Wil jij graag één of meerdere bedrijfswagens aanschaffen, maar twijfel je tussen kopen of leasen? In deze blog geven wij een volledig overzicht van de voor- en nadelen van beide opties. Zo kan jij straks de beste keuze maken tussen de diverse financieringsvormen.

afbeelding-in-tekst-1-blog-een-bedrijfswagen-kopen-of-leasenWaarom kopen?

Een eerste mogelijkheid is het aankopen van een bedrijfswagen met eigen bedrijfskapitaal. Hier is het belangrijk dat je weet waarvoor en hoelang jij de bedrijfswagen hoofdzakelijk gaat gebruiken. Vragen als ‘wat zijn mijn huidige beschikbare financiële middelen?’ en ‘wat zijn mijn overige investeringsplannen?’ hebben een sterke invloed op de financiële keuzes.

Voordelen

Een eerste mogelijkheid is het aankopen van een bedrijfswagen met eigen bedrijfskapitaal. Bij de aankoop van een bedrijfswagen word je volledig eigenaar van het voertuig. De aanschaf van een bedrijfswagen is een bedrijfsinvestering en je hebt recht op een investeringsaftrek, nl. de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hierbij geldt dat investeringen tussen de € 2.300 en € 314.673 recht hebben op een fiscaal voordeel en derhalve voor een deel van de winst mogen worden afgetrokken. Ontdek op de website van de Belastingendienst alle voorwaarden en tarieven. Ook zijn de jaarlijkse afschrijvingen aftrekbaar van de winst van de onderneming. Zo reserveer je elk jaar een deel van je winst voor het moment dat je bedrijfswagen vervangen moet worden. Deze voordelen zijn overigens ook aanwezig als je de bedrijfswagens financiert middels financial lease (zie later in deze blog). Het belangrijkste voordeel van financiering/koop uit eigen middelen is dat er geen sprake is van maandelijkse aflosverplichtingen en rentekosten.

afbeelding-in-tekst-2-blog-een-bedrijfswagen-kopen-of-leasenNadelen

Als je een bedrijfswagen aanschaft uit eigen middelen dan verdwijnen deze liquide middelen feitelijk uit de onderneming en worden deze ‘vastgezet’ in het aangekochte bedrijfsmiddel. Je kunt dit kapitaal niet meer gebruiken voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het aanvullen van de voorraad, loonkosten, brandstofkosten en onvoorziene uitgaven. Voor bedrijven met een groot budget weegt dit nadeel minder sterk door dan voor kleinere bedrijven met een kleiner bestedingskapitaal. Om te zorgen dat jij als ondernemer kapitaal vrij houdt voor andere bedrijfsactiviteiten biedt IVECO via haar financieringsmaatschappij IVECO Capital, diverse financieringsmogelijkheden aan tegen zeer aantrekkelijke rentetarieven.

Waarom leasen?

Leasing is het ideale financieringsinstrument voor nieuwe en (gebruikte) bedrijfswagens. Bij leasing worden de directe financiële verplichtingen en zorgen door de leasingsmaatschappij uit handen genomen. Leasing zorgt ervoor dat je het beschikbare kapitaal vrij houdt voor andere activiteiten en kosten. Er zijn twee hoofdvormen van leasing te onderscheiden: Operational Lease en Financial Lease. IVECO Capital biedt beide vormen aan tegen gunstige voorwaarden. De meest populaire vorm van leasing bij IVECO Capital is Financial Lease, met name door de fiscale voordelen. Onderstaand schema toont de belangrijkste verschillen tussen deze twee vormen.

Financial Lease Operational Lease (huur)

De client/ondernemer heeft het economisch eigendom van de bedrijfswagen.

Leasemaatschappij blijft economisch eigenaar van de bedrijfswagen. Aan het einde van de looptijd kan client de bedrijfswagen kopen, doorhuren of teruggeven aan de leasemaatschappij

Betreft een financiering

Betreft het huren van een bedrijfswagen

Geen kilometerbeding (je bent immers zelf economisch eigenaar en loopt zelf economisch risico over het voertuig)

Er is sprake van een kilometerbeding (=maximaal aantal toegestane kilometers per jaar/tijdens looptijd van contract)

De gehele BTW over de aankoopprijs van het bedrijfsmiddel wordt (meestal vooraf) in één keer voldaan aan de leasemaatschappij.

Je betaalt telkens over de maandtermijn 21% BTW

De bedrijfswagen staat op de balans  De bedrijfswagen staat niet op de balans (door accountant te beoordelen)
Je hebt recht op investeringsaftrek en eventuele andere mogelijke fiscale voordelen Je hebt geen recht op investeringsaftrek
De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing Voor de leasetermijnen ontvang je periodiek een factuur met BTW
De rente en afschrijving worden als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht.

De netto leasetermijnen boek je geheel als kosten op de exploitatierekening

 

Voordelen

Een van de grootste voordelen van leasing is dat je van tevoren weet wat je vaste lasten per maand zijn en dat slechts alleen het voertuig als zekerheid of 'onderpand' dient. Hierdoor houd je andere zekerheden vrij en kan je de financieringslasten goed budgetteren. Zo creëer je financiële ademruimte, zorg je voor risicospreiding en is er tevens sprake van een duidelijk kostenplaatje van jouw bedrijfswagenpark. In het geval van Operational Lease is het een extra voordeel dat je geen restwaarderisico loopt. Tevens kan je in het leasecontract de onderhoudskosten opnemen, waardoor de voorspelbaarheid van de kosten per kilometer sterk toenemen.

Nadelen

Een leasecontract kun je in het algemeen niet zonder gevolgen verbreken. Als je gedurende het contract niet meer geïnteresseerd bent in het leasen van de bedrijfswagen, dan kunnen er mogelijk bijkomende kosten verbonden zijn aan een tussentijdse stopzetting. Wel bestaat de mogelijkheid om het leasecontract eventueel over te zetten op een andere onderneming of het contract tussentijds af te kopen.

afbeelding-in-tekst-3-blog-een-bedrijfswagen-kopen-of-leasenSale en Leaseback

Tevens bestaat de mogelijkheid om eigen -in bedrijf zijnde- voertuigen te verkopen aan de leasemaatschappij en deze dan weer terug te leasen. Dit noemt men een zogenaamde ´Sale en Leaseback’ constructie. Hiermee maak je financiële middelen vrij uit jouw wagenpark voor bijvoorbeeld groeiplannen of de aankoop van extra voorraad, terwijl je de voertuigen toch kunt blijven gebruiken.

Advies

Door de scherpe rentetarieven en de concurrerende voorwaarden, is het raadzaam om te leasen en te profiteren van de aanbiedingen van IVECO Capital. Als je wilt leasen kan IVECO Capital een aanbod doen dat volledig aansluit op jouw wensen en huidige actuele situatie, waarbij je optimaal kunt profiteren van alle voordelen. Ook op financieringsgebied verklaart dit onze missie: ‘Your partner for sustainable transport’.

Ben je op zoek naar meer informatie omtrent het financieren van jouw nieuwe bedrijfswagen? Neem dan contact op met IVECO Capital via 06-11565652 of cnhcapitalbenelux@cnhind.com

Download IVECO Daily Bestelwagen Brochure 2019

Meer lezen?